lương xuân trường chiều cao

lương xuân trường chiều cao

Top 10 cầu thủ có chiều cao lý tưởng nhất ở ĐT Việt Nam lúc nàylương xuân trường chiều cao

10. Quế Ngọc Hải (1m76)

9. Nguyễn Tuấn Mạnh (1m77)

8. Lương Xuân Trường (1m78)

7. Đỗ Duy Mạnh (1m80)

6. Nguyễn Anh Đức (1m82)

5. Bùi Tiến Dũng (1m81)

Đồng hạng 3. Nguyễn Tiến Linh (1m83)

Đồng hạng 3. Lục Xuân Hưng (1m83)

2. Đoàn Văn Hậu (1m85)

1. Đặng Văn Lâm (1m88)

Top 10 cầu thủ có chiều cao lý tưởng nhất ở ĐT Việt Nam lúc này

You may also like...